Darwind

Fred Gardner
Darwind

Met de opzet van Darwind is een ultieme poging gedaan de kennis in Nederland te bundelen. Nederland heeft diverse pioniers gehad op het gebied van windturbine technologie waaronder Henk Lagerwey. Henk Lagerwey heeft in zijn bedrijf zeer veel betrouwbare turbines ontwikkeld. Hij was één van de eersten die met direct drive technologie onderhoudsarme wind turbines ontwikkelde. Als pionier had hij veel problemen. Het opstarten van een dergelijke technologie is een zeer kapitaalsintensieve onderneming. In het buitenland hebben bedrijven hiervoor ondersteuning gekregen van de overheid en heeft dit geleid tot een zeer succesvolle bedrijfstak met veel werkgelegenheid (Duitsland, Denemarken en Spanje). Met Darwind is getracht samen met investeringsfondsen de kennis tot een Nederlandse industrie uit te bouwen. Teamwork Technology was initiatiefnemer en heeft de eerste bedrijfsconcepten ontwikkeld en opstartkapitaal aangetrokken.

Het initiatief is door de NOM (Noord-Hollandse Ontwikkelings Maatschappij) en de provincie Noord-Holland ondersteund en uitgebouwd tot een onderneming. Econcern heeft het bedrijf eerst overgenomen en later in haar faillissement meegetrokken. Inmiddels heeft het bedrijf een doorstart gemaakt en heeft nu Chinese aandeelhouders. Wederom zien we dat Nederland de kennis in windenergie bezit, maar dat de business in het buitenland wordt uitgebouwd.