Teamwork Technology is zeer verheugd met de goedkeuring van een EU projectvoorstel waardoor een grote impuls gegeven kan worden aan de ontwikkeling van het Symphony golfenergiesysteem. Momenteel zijn wij in de afrondende fase van het tekenen van de Grant Agreement met de EU.

Het Horizon2020 projectvoorstel “WETFEET” (Wave Energy Transition to Future through Evolution of Engineering Tools) is tot stand gekomen onder coordinatie van het WavEC in Portugal en is aangevraagd door een consortium van twaalf partijen.

In het project zullen voor twee basis principes van golfenergie, barrieres voor marktintroductie weggenomen worden. Symphony is een van de twee systemen. Er zal onder andere een sterke focus zijn op de Power Take Off (PTO). Door de inbreng van Symphony in WETFEET is Teamwork Technology een van de grotere partijen in het project.

Na de definitieve overeenkomt met de EU, zullen we meer details over het project en de rol van Teamwork kunnen geven.